sáng lập iSYSTEM

Mr.Hứa Phạm Tuân – CEO, Sáng lập viên iSYSTEM

 • Kỹ sư Công nghệ Thông tin.
 • Chuyên gia Quản trị hệ thống.
 • Chuyên gia Tư vấn – Đào tạo – Đánh giá Hệ thống theo Tiêu chuẩn quốc tế 9001, 14001, 27001, 22001, HACCP, BSC-KPI, 5S do RABQMA ORGANAZATION & iQMS cấp.
 • Chuyên gia Tư vấn Đào tạo và Triển khai vận hành Hệ thống Giải pháp số hoá toàn diện Doanh nghiệp.
 • Kỹ sư trưởng Hệ thống ISO điện tử iSYSTEM.
 • Hơn 12 năm kinh nghiệm.
CEO - Lead Auditor

Mr.Lê Bảo Luân – Chuyên gia, cố vấn Hệ thống iSYSTEM

 • Kỹ sư Công nghệ Hoá thực phẩm.
 • Chuyên gia Tư vấn – Đào tạo – Đánh giá Hệ thống theo Tiêu chuẩn quốc tế 9001, 14001, 27001, 45001, 22000, HACCP, GMP, 50000, ISO/IEC 17025, SA8000/ SEDEX SMETA/ BSCI/COSTCO/ MacDonald’s,..
 • Chuyên gia Tư vấn đào tạo 5S, BSC-KPI, Tái cấu trúc quy trình quản lý.
 • Tư vấn áp dụng phần mềm quản lý Doanh nghiệp tích hợp tiêu chuẩn ISO.
 • Chuyên gia, cố vấn Hệ thống ISO điện tử iSYSTEM.
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm.
CEO - Lead Auditor

Mr.Lê Hải Sâm – Chuyên gia Hệ thống iSYSTEM

 • Cử Nhân ngoại giao – Học viện Quan hệ quốc tế.
 • Chuyên gia Quản trị hệ thống.
 • Chuyên gia Tư vấn – Đào tạo – Đánh giá Hệ thống theo Tiêu chuẩn quốc tế 9001, 14001, 27001, 22001, HACCP, BSC-KPI, 5S do RABQMA ORGANAZATION & iQMS cấp.
 • Chuyên gia Tư vấn / Giảng viên Viện Đào tạo Quốc tế iTM.
 • Giám Đốc điều hành Công ty PPM.
 • Chuyên gia Hệ thống ISO điện tử iSYSTEM.
 • Hơn 12 năm kinh nghiệm.
CEO - Lead Auditor
 
 
 
 
 
 

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của Chúng tôi là giúp Doanh nghiệp nâng cao hiệu suất quản trị trên cơ sở nền tảng hệ thống theo chuẩn quốc tế là cơ hội giao thương quốc tế. Công nghệ và quản trị dựa trên số liệu & ước nguyện bảo vệ môi trường, môi sinh cho các thế hệ sau này.

 
 
 
 
 
 

Tầm nhìn

CỘNG ĐỒNG SỐ – CÔNG NGHỆ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • Doanh nghiệp cùng chúng tôi bảo vệ hành tinh xanh – hành tinh công nghệ và không rác thải ra môi trường, hướng đến cộng đồng số.
 • Những hành động của iSYSTEM sẽ hướng đến cộng đồng Doanh nghiệp số đến năm 2022.
 • Đầu tư công nghệ là chúng ta đã có ý tưởng bảo vệ môi trường, bảo vệ hành tinh đang sống.