SỰ THẤU HIỂU TRONG SẢN PHẨM

Khách hàng thấu hiểu sản phẩm của Doanh nghiệp mình, người viết phải lột tả được hết các yếu tố tạo nên sản phẩm, khơi gợi cho khách hàng và nêu được những giá trị cốt lõi của sản phẩm. Điều đó chính là sức mạnh của ngôn từ, sức mạnh của marketing, sức mạnh của sự kết nối và truyền thông. Doanh nghiệp có sản phẩm tốt nhưng không biết cách truyền thông thì chưa chắc thành công.

Quan điểm của chúng tôi về truyền thông: Đúng – Đủ và cố gắng vượt quá sự mong đợi của khách hàng thì đó là điều tuyệt vời.

Chúc mừng Organics Garden!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *