Chuyên gia Hứa Phạm Tuân.

Founder – CEO – Chuyên gia Đánh giá viên trưởng.

Kỹ sư công nghệ thông tin.

Chuyên gia Tư vấn – Đào tạo – Đánh giá Hệ thống theo Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 22001, HACCP, KPI, BSC do Tổ chức RABQSA ORGANAZATION iQMS Cấp.

Chuyên gia Tư vấn Đào tạo & Triển khai Hệ thống chuyển đổi số Doanh nghiệp toàn diện.

15 năm kinh nghiệm thực tiễn.

Chuyên gia Lê Bảo Luân.

Kỹ sư – Cử nhân Công Nghệ Thực Phẩm.

Chuyên gia Tư vấn – Đào tạo – Đánh giá Hệ thống theo Tiêu chuẩn ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO22000, HACCP, GMP, ISO50000, ISO/IEC17025, SA80000/ SEDEX SMETA/ BSCI/ COSTCO/ McDonald’s …

Chuyên gia Tư vấn Đào tạo 5S, BSC – KPI, Tái Cấu Trúc Quy Trình Quản Lý.

Tư vấn áp dụng Giải pháp phần mềm Quản lý Doanh nghiệp tích hợp Tiêu chuẩn ISO.

Hơn 20 năm kinh nghiệm triển khai thực chiến.

Tiến Sĩ – Chuyên Gia Quách Ngọc Long.

Chủ tịch – Tổng Giám Đốc Hệ Sinh Thái WorkIT.

Tiến Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (DBA) – Đại Học Công Nghệ Thông Tin & Quản Lý POLAND (UITM – THE UNIVERSIRY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT).

Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) – Đại Học Khoa Học Ứng Dụng NORTHWESTERN, Thuỵ Sĩ (FHNW – UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NORTHWESTERN SWITZERLAND).

Cử Nhân Kế toán & Tin Học – Đại Học Hoa Sen.

Chuyên Gia Tư Vấn – Đào Tạo & Triển Khai Vận Hành Hệ Thống Giải Pháp Toàn Diện Doanh Nghiệp.

Hơn 25 Năm Kinh Nghiệm Triển Khai Hệ Thống Thực Chiến.

Chuyên gia Lê Hải Sâm.

Cử Nhân Ngoại Giao – Học Viện Quan Hệ Quốc Tế.

Chuyên gia Tư vấn – Đào tạo – Đánh giá Hệ thống theo Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 22001, HACCP, KPI, BSC do Tổ chức RABQSA ORGANAZATION iQMS Cấp.

Chuyên Viên Tư Vấn Cấp cao – Viện Quản Trị & Tài Chính.

Chuyên gia Tư vấn / Giảng viên Viện Đào Tạo Quốc Tế ITM.

Giám Đốc Điều Hành Công ty PPM.

Trưởng Đại Diện QMS CS Miền Bắc.

tin tức - sự kiện