tầm nhìn
  1. Cùng doanh nghiệp phát triển bền vững: Đạo đức – Tri thức.
  2. Cùng doanh nghiệp giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh.
  3. Cùng doanh nghiệp quản trị số & kiểm soát rủi ro.
  4. Cùng Doanh nghiệp đi tìm chiều dài lịch sử DN Việt.
  5. Cùng Doanh nghiệp thực hiện số hoá toàn diện hệ thống.
sứ mệnh

Sứ mệnh của Chúng tôi là giúp Doanh nghiệp nâng cao hiệu suất quản trị trên cơ sở nền tảng hệ thống theo chuẩn quốc tế là cơ hội giao thương quốc tế. Công nghệ và quản trị dựa trên số liệu & ước nguyện bảo vệ môi trường, môi sinh cho các thế hệ sau này.

Chất lượng

Chất lượng là giá trị trường tồn mọi thời đại.

Sáng tạo

Sáng tạo quyết định sự khác biệt.

Uy tín

Giá trị cốt lõi trong sản phẩm – dịch vụ.

Cải tiến

Giải pháp vượt quá sự mong đợi của Khách hàng.

Tinh tuý

Tối ưu và đơn giản hoá trong sản phẩm.

Tiện ích

Hiệu quả trong công tác vận hành.

 

iSOLUTIONS

Giải pháp quản trị số đáp ứng mọi yêu cầu Khách hàng.

TIN TỨC

Những thông tin, hoạt động chúng tôi chia sẽ đến cộng đồng thông qua kiến thức và trải nghiệm thực tiễn giúp Doanh nghiệp tiếp cận và áp dụng hiệu quả.

iSYSTEM blog

GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP SỐ

Hệ thống quản lý Doanh nghiệp – Hệ sinh thái số hoá doanh nghiệp được phát triển theo chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 27001:2022 nâng cao hiệu quả quản trị số Doanh nghiệp toàn diện. Hệ thống phù hợp lộ trình phát triển Doanh nghiệp Siêu nhỏ – Nhỏ và vừa – Lớn – Tập đoàn.