Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp là quá trình giúp các doanh nghiệp tổ chức lại các cấu trúc quản lý, quy trình kinh doanh, tài chính, và chiến lược nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động, tăng cường khả năng cạnh tranh và đảm bảo sự phát triển bền vững. Dưới đây là các hoạt động chính trong dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp do iSYSTEM và ĐỐI TÁC triển khai Doanh nghiệp:

1. Đánh giá hiện trạng doanh nghiệp

 • Phân tích hoạt động kinh doanh: Đánh giá các quy trình, hoạt động kinh doanh hiện tại để xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT Analysis).
 • Phân tích tài chính: Kiểm tra tình hình tài chính, bao gồm doanh thu, chi phí, lợi nhuận, và các chỉ số tài chính khác.
 • Đánh giá cấu trúc tổ chức: Phân tích cấu trúc tổ chức hiện tại, từ các phòng ban, đội ngũ quản lý đến các vị trí nhân sự.
 • Đánh giá thị trường: Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, và vị trí của doanh nghiệp trong ngành.

2. Xây dựng chiến lược tái cấu trúc

 • Xác định mục tiêu: Đặt ra các mục tiêu cụ thể cần đạt được sau quá trình tái cấu trúc (ví dụ: cải thiện hiệu quả vận hành, tăng trưởng doanh thu, giảm chi phí).
 • Phát triển kế hoạch tái cấu trúc: Lập kế hoạch chi tiết bao gồm các bước thực hiện, thời gian, nguồn lực cần thiết, và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả.
 • Thiết kế lại cấu trúc tổ chức: Xây dựng mô hình tổ chức mới phù hợp hơn với chiến lược và mục tiêu của doanh nghiệp.

3. Tái cấu trúc tài chính

 • Tối ưu hóa nguồn vốn: Xem xét lại các nguồn vốn hiện có, tìm kiếm các nguồn vốn mới, hoặc tái cấu trúc các khoản nợ.
 • Quản lý chi phí: Đánh giá và cắt giảm các chi phí không cần thiết, tối ưu hóa chi phí vận hành.
 • Quản lý dòng tiền: Đảm bảo dòng tiền ổn định và tối ưu hóa quy trình thu chi.

4. Cải tiến quy trình kinh doanh

 • Tái cấu trúc quy trình: Thiết kế lại các quy trình kinh doanh để tăng hiệu quả và giảm lãng phí.
 • Ứng dụng công nghệ: Sử dụng các công nghệ mới để tự động hóa và cải tiến các quy trình kinh doanh.
 • Quản lý chất lượng: Áp dụng các tiêu chuẩn và phương pháp quản lý chất lượng để đảm bảo sản phẩm và dịch vụ đạt yêu cầu.

5. Quản lý thay đổi và truyền thông

 • Quản lý thay đổi: Lập kế hoạch quản lý thay đổi để đảm bảo quá trình tái cấu trúc diễn ra suôn sẻ và nhận được sự hỗ trợ từ tất cả các bên liên quan.
 • Truyền thông nội bộ: Xây dựng kế hoạch truyền thông rõ ràng để thông báo và giải thích về quá trình tái cấu trúc, các mục tiêu, và lợi ích.
 • Đào tạo và phát triển nhân viên: Đào tạo lại nhân viên về các quy trình và công nghệ mới, phát triển kỹ năng cần thiết cho các vị trí mới.

6. Theo dõi và đánh giá hiệu quả

 • Theo dõi tiến độ: Giám sát và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch tái cấu trúc để đảm bảo các hoạt động diễn ra theo đúng kế hoạch.
 • Đánh giá hiệu quả: Sử dụng các chỉ số đánh giá hiệu quả (KPI) để đo lường kết quả đạt được sau khi tái cấu trúc.
 • Điều chỉnh kế hoạch: Dựa trên các đánh giá và phản hồi, thực hiện các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo mục tiêu tái cấu trúc được đạt được.

7. Hỗ trợ sau tái cấu trúc

 • Tư vấn liên tục: Cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ liên tục để giúp doanh nghiệp duy trì và phát triển sau quá trình tái cấu trúc.
 • Đánh giá định kỳ: Thực hiện các đánh giá định kỳ để đảm bảo doanh nghiệp tiếp tục hoạt động hiệu quả và thích ứng với các thay đổi của thị trường.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG QUÁ TRÌNH TÁI CẤU TRÚC TOÀN DIỆN DOANH NGHIỆP

1. Đánh giá và lập kế hoạch

 • Phân tích dữ liệu: Sử dụng phần mềm ERP để thu thập và phân tích dữ liệu hiện tại của doanh nghiệp, từ đó xác định các điểm yếu và cơ hội cải tiến.
 • Lập kế hoạch tái cấu trúc: Sử dụng các công cụ lập kế hoạch và quản lý dự án trong ERP để xây dựng kế hoạch chi tiết cho quá trình tái cấu trúc, bao gồm thời gian, nguồn lực, và các bước thực hiện.

2. Tái cấu trúc tài chính

 • Quản lý tài chính toàn diện: ERP cung cấp các module quản lý tài chính giúp tối ưu hóa quản lý ngân sách, kế toán, và kiểm soát chi phí.
 • Quản lý dòng tiền: Theo dõi và quản lý dòng tiền một cách hiệu quả hơn, đảm bảo doanh nghiệp luôn có đủ nguồn lực tài chính để hoạt động.

3. Tối ưu hóa quy trình kinh doanh

 • Tự động hóa quy trình: Sử dụng ERP để tự động hóa các quy trình kinh doanh, từ sản xuất, quản lý kho, đến bán hàng và dịch vụ khách hàng, giúp giảm thiểu lỗi và tăng năng suất.
 • Cải tiến quản lý chuỗi cung ứng: ERP giúp tối ưu hóa quản lý chuỗi cung ứng, từ việc lập kế hoạch sản xuất đến quản lý tồn kho và phân phối.

4. Quản lý nhân sự và nâng cao năng lực

 • Quản lý nhân sự: Module HR trong ERP giúp quản lý thông tin nhân viên, tuyển dụng, đào tạo, và phát triển năng lực nhân sự.
 • Đào tạo và phát triển: Sử dụng ERP để theo dõi và quản lý các chương trình đào tạo, đảm bảo nhân viên được trang bị các kỹ năng cần thiết cho quá trình tái cấu trúc.

5. Cải thiện dịch vụ khách hàng

 • Quản lý quan hệ khách hàng (CRM): Tích hợp CRM trong ERP giúp quản lý thông tin khách hàng, theo dõi các tương tác và cải thiện chất lượng dịch vụ.
 • Phân tích dữ liệu khách hàng: Sử dụng ERP để phân tích dữ liệu khách hàng, từ đó đưa ra các chiến lược tiếp thị và bán hàng hiệu quả hơn.

6. Quản lý và kiểm soát hiệu quả hoạt động

 • Dashboard và báo cáo: ERP cung cấp các công cụ báo cáo và dashboard giúp theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp theo thời gian thực.
 • KPI và chỉ số hiệu suất: Đo lường hiệu quả hoạt động bằng cách sử dụng các chỉ số KPI được tích hợp trong ERP, từ đó điều chỉnh và cải tiến liên tục.

7. Tăng cường bảo mật và tuân thủ quy định

 • Bảo mật dữ liệu: ERP cung cấp các tính năng bảo mật nâng cao để bảo vệ dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp.
 • Tuân thủ quy định: Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và tiêu chuẩn quốc tế thông qua các module quản lý và báo cáo tích hợp.

8. Hỗ trợ ra quyết định

 • Phân tích và dự báo: Sử dụng các công cụ phân tích và dự báo trong ERP để đưa ra các quyết định kinh doanh chiến lược dựa trên dữ liệu thực tế.
 • Quản lý rủi ro: ERP giúp nhận diện và quản lý các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình tái cấu trúc, từ đó đề xuất các biện pháp phòng ngừa và khắc phục.

Lợi ích của việc ứng dụng phần mềm quản trị trong tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp

 1. Tăng cường hiệu quả quản lý: Giúp quản lý thông tin một cách tập trung và hiệu quả, giảm thiểu lỗi và tăng cường tính chính xác.
 2. Tối ưu hóa quy trình: Tự động hóa và chuẩn hóa các quy trình kinh doanh, giúp giảm chi phí và tăng năng suất.
 3. Cải thiện dịch vụ khách hàng: Tăng cường khả năng quản lý và phục vụ khách hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng.
 4. Ra quyết định dựa trên dữ liệu: Cung cấp các công cụ phân tích mạnh mẽ để hỗ trợ việc ra quyết định chiến lược.
 5. Đảm bảo tuân thủ: Đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp lý và tiêu chuẩn quốc tế.
 6. Nâng cao bảo mật: Bảo vệ dữ liệu và tài sản thông tin của doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Ứng dụng giải pháp phần mềm quản trị trong tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua các thách thức hiện tại mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và lâu dài.