Triết lý của tổ chức ISO là gì? ISO 9001:2015 – Phiên Bản Mới Nhất của Tiêu Chuẩn Quản Lý Chất Lượng.

Triết lý và Mục đích của Tổ chức ISO

Triết lý của ISO

ISO, viết tắt của International Organization for Standardization, dựa trên các nguyên tắc chính sau đây để phát triển và duy trì các tiêu chuẩn quốc tế:

 1. Đáp ứng nhu cầu: ISO phát triển các tiêu chuẩn dựa trên yêu cầu từ các nhóm ngành, người tiêu dùng hoặc các bên liên quan khác.
 2. Ý kiến chuyên gia toàn cầu: Các chuyên gia và ủy ban từ khắp nơi trên thế giới thảo luận và đàm phán về mọi khía cạnh của tiêu chuẩn ISO trước khi được phê duyệt.
 3. Quá trình đa bên: Bao gồm các tổ chức tiêu dùng, học thuật, NGOs và các cơ quan chính phủ.
 4. Đồng thuận: Các tiêu chuẩn ISO chỉ được phát triển trong môi trường dựa trên đồng thuận, đảm bảo mọi ý kiến được xem xét trước khi hoàn thiện.

Mục đích của ISO

Mục đích chính của ISO là cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, làm cho các công ty, chính phủ và tổ chức khác trở nên hiệu quả hơn. Một số tiêu chuẩn ISO tiêu biểu bao gồm:

 • ISO 9000: Hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo các tổ chức sản xuất ra các sản phẩm và dịch vụ chất lượng.
 • ISO 14000: Hệ thống quản lý môi trường, thúc đẩy cải thiện môi trường.
 • ISO 27000: Bảo mật thông tin.
 • ISO 22000: Quản lý an toàn thực phẩm.
 • ISO 50001: Quản lý năng lượng.

Dựa trên dữ liệu từ nguồn đáng tin cậy nhất, trang web chính thức của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), tính đến cuối tháng 12 năm 2023, ISO đã ban hành tổng cộng 25.111 tiêu chuẩn quốc tế và các tài liệu liên quan. Các tiêu chuẩn này bao phủ hầu hết các lĩnh vực công nghệ và sản xuất, từ sản phẩm công nghiệp, công nghệ, an toàn thực phẩm, giao thông, IT, nông nghiệp đến chăm sóc sức khỏe. ISO có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ và hoạt động với hơn 800 ủy ban kỹ thuật và tiểu ban để phát triển các tiêu chuẩn​ (Wikipedia)​.

Ai là người thụ hưởng kết quả từ ISO?

Các bên thụ hưởng kết quả từ ISO bao gồm:

 1. Các tổ chức và doanh nghiệp: Được cải thiện hiệu quả và chất lượng sản phẩm, dịch vụ, từ đó tăng cường uy tín và năng lực cạnh tranh.
 2. Người tiêu dùng: Được hưởng lợi từ các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, an toàn và đáng tin cậy.
 3. Xã hội: Hưởng lợi từ các tiêu chuẩn môi trường và an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.

ISO đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các tiêu chuẩn toàn cầu, giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tổ chức ISO hoạt động như thế nào?

Tổ chức ISO (International Organization for Standardization) hoạt động dựa trên một quy trình chuẩn hóa quốc tế gồm các bước chính sau:

1. Đề xuất và Phát triển Tiêu chuẩn

 • Đề xuất: Một tiêu chuẩn mới được đề xuất bởi các thành viên hoặc các bên liên quan như ngành công nghiệp, người tiêu dùng, hoặc tổ chức khác.
 • Phát triển: Các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới được tập hợp trong các ủy ban kỹ thuật để thảo luận và xây dựng tiêu chuẩn.

2. Đồng thuận và Phê duyệt

 • Đồng thuận: Các tiêu chuẩn được phát triển thông qua quá trình đồng thuận, đảm bảo mọi ý kiến được xem xét.
 • Phê duyệt: Dự thảo tiêu chuẩn được gửi đến tất cả các thành viên ISO để bỏ phiếu và phê duyệt.

3. Xuất bản và Duy trì

 • Xuất bản: Sau khi được phê duyệt, tiêu chuẩn được xuất bản và có sẵn cho các tổ chức áp dụng.
 • Duy trì: Các tiêu chuẩn được định kỳ xem xét và cập nhật để phản ánh những thay đổi và cải tiến trong ngành.

4. Hỗ trợ và Đào tạo

 • ISO cung cấp hỗ trợ và tài liệu đào tạo để giúp các tổ chức hiểu và thực hiện các tiêu chuẩn.

Các nguyên tắc hoạt động của ISO:

 • Đáp ứng nhu cầu: Phát triển tiêu chuẩn khi có yêu cầu từ ngành hoặc bên liên quan.
 • Chuyên gia toàn cầu: Sử dụng ý kiến của các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới.
 • Quá trình đa bên: Bao gồm các bên liên quan như các tổ chức tiêu dùng, học thuật, và cơ quan chính phủ.
 • Đồng thuận: Đảm bảo sự đồng thuận từ mọi bên liên quan trước khi hoàn thiện tiêu chuẩn.

ISO không trực tiếp kiểm tra hoặc chứng nhận các tổ chức, nhưng các tổ chức có thể nhờ đến các cơ quan chứng nhận để xác nhận rằng họ tuân thủ các tiêu chuẩn ISO.

ISO giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, làm cho các công ty, chính phủ và tổ chức khác trở nên hiệu quả hơn, đồng thời đảm bảo rằng người tiêu dùng nhận được các sản phẩm và dịch vụ đáng tin cậy và an toàn.

Việt Nam là thành viên của Tổ chức ISO. Việt Nam tham gia vào các hoạt động của ISO thông qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ), đại diện chính thức của Việt Nam tại ISO. Tổ chức này tham gia vào quá trình phát triển và thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đồng thời hỗ trợ hội nhập quốc tế cho các doanh nghiệp và ngành công nghiệp Việt Nam.

Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001 hiện nay là ISO 9001:2015. Tiêu chuẩn này được phát hành vào tháng 9 năm 2015 và vẫn đang được áp dụng cho đến thời điểm hiện tại​ (Bizfluent)​ .

1. Giới thiệu về ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001. Được phát hành vào tháng 9 năm 2015, tiêu chuẩn này đã thay thế cho phiên bản trước đó là ISO 9001:2008. ISO 9001:2015 được thiết kế để giúp các tổ chức đảm bảo rằng họ có thể đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan một cách nhất quán và hiệu quả.

2. Các điểm nổi bật của ISO 9001:2015

 • Cấu trúc cấp cao (Annex SL): Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sử dụng cấu trúc cấp cao để dễ dàng tích hợp với các tiêu chuẩn quản lý khác như ISO 14001 (quản lý môi trường) và ISO 45001 (quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp).
 • Tư duy dựa trên rủi ro: Một trong những cải tiến quan trọng nhất của ISO 9001:2015 là nhấn mạnh đến việc nhận diện và quản lý rủi ro và cơ hội. Điều này giúp tổ chức có thể dự đoán và chuẩn bị tốt hơn cho các tình huống bất ngờ.
 • Sự tham gia của lãnh đạo: ISO 9001:2015 yêu cầu sự cam kết và tham gia tích cực của lãnh đạo cao nhất trong tổ chức. Lãnh đạo cần đảm bảo rằng các mục tiêu chất lượng được hiểu rõ và thực hiện ở mọi cấp độ.
 • Ngữ cảnh của tổ chức: Tiêu chuẩn này yêu cầu tổ chức phải hiểu và quản lý các yếu tố bên ngoài và bên trong có thể ảnh hưởng đến khả năng đạt được các mục tiêu của hệ thống quản lý chất lượng.

3. Lợi ích của việc áp dụng ISO 9001:2015

 • Cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ: Việc tuân thủ ISO 9001:2015 giúp đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức đáp ứng các yêu cầu chất lượng nhất quán.
 • Tăng cường hiệu quả hoạt động: Bằng cách áp dụng các quy trình quản lý chất lượng chuẩn mực, tổ chức có thể nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu lãng phí.
 • Nâng cao uy tín và cạnh tranh: Chứng nhận ISO 9001:2015 là một bằng chứng mạnh mẽ về cam kết của tổ chức đối với chất lượng, giúp nâng cao uy tín và tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
 • Thỏa mãn khách hàng: ISO 9001:2015 tập trung vào việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, từ đó cải thiện mức độ hài lòng và tạo mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

4. Quy trình chứng nhận ISO 9001:2015

 • Chuẩn bị và đánh giá ban đầu: Tổ chức cần chuẩn bị và thực hiện đánh giá ban đầu để xác định mức độ phù hợp với các yêu cầu của ISO 9001:2015.
 • Áp dụng và thực hiện: Tổ chức cần áp dụng các quy trình và thủ tục cần thiết để tuân thủ tiêu chuẩn.
 • Đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo: Thực hiện các đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng hoạt động hiệu quả.
 • Đánh giá bởi bên thứ ba: Tổ chức sẽ được đánh giá bởi một cơ quan chứng nhận bên thứ ba để xác nhận rằng họ tuân thủ các yêu cầu của ISO 9001:2015.
 • Chứng nhận và duy trì: Sau khi đạt được chứng nhận, tổ chức cần duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Kết luận

ISO 9001:2015 là một công cụ quan trọng giúp các tổ chức nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tăng cường hiệu quả hoạt động và tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Việc áp dụng tiêu chuẩn này không chỉ giúp đáp ứng các yêu cầu của khách hàng mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của tổ chức.

Ban Biên Tập iSYSTEM

error: Liên hệ iSYSTEM 0903 568856 !!