Dịch vụ tư vấn và triển khai giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning – ERP) là quá trình hỗ trợ các doanh nghiệp lựa chọn, cài đặt, và tối ưu hóa các hệ thống phần mềm quản trị nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động và quản lý tổng thể. Dưới đây là các hoạt động chính trong dịch vụ này và lợi ích mà nó mang lại:

iSYSTEM cung cấp các hoạt động trong dịch vụ tư vấn và triển khai giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp:

 1. Đánh giá nhu cầu và khả năng của doanh nghiệp (Needs Assessment):
  • Phân tích các quy trình kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp.
  • Xác định các yêu cầu và mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp.
  • Đánh giá các hệ thống phần mềm hiện có và khả năng nâng cấp.
 2. Lựa chọn giải pháp phần mềm (Software Selection):
  • Nghiên cứu và so sánh các giải pháp phần mềm ERP khác nhau trên thị trường.
  • Tư vấn giải pháp phù hợp nhất dựa trên quy mô, ngành nghề và yêu cầu của doanh nghiệp.
  • Thảo luận và đàm phán với các nhà cung cấp phần mềm.
 3. Thiết kế hệ thống (System Design):
  • Thiết kế cấu trúc hệ thống phần mềm ERP phù hợp với quy trình kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Xác định các module cần thiết như tài chính, nhân sự, quản lý kho, bán hàng, sản xuất, v.v.
  • Lập kế hoạch triển khai chi tiết.
 4. Cài đặt và cấu hình (Installation and Configuration):
  • Cài đặt phần mềm ERP trên hệ thống của doanh nghiệp.
  • Cấu hình các module và quy trình kinh doanh theo yêu cầu cụ thể.
  • Tích hợp phần mềm ERP với các hệ thống hiện có (nếu cần).
 5. Đào tạo và chuyển giao công nghệ (Training and Knowledge Transfer):
  • Đào tạo người dùng cuối về cách sử dụng phần mềm ERP.
  • Đào tạo đội ngũ kỹ thuật và quản lý về quản trị và bảo trì hệ thống.
  • Chuyển giao tài liệu hướng dẫn và quy trình làm việc.
 6. Kiểm thử và kiểm tra (Testing and Validation):
  • Thực hiện kiểm thử hệ thống để đảm bảo tất cả các chức năng hoạt động đúng.
  • Xác định và khắc phục các lỗi hoặc vấn đề phát sinh.
  • Kiểm tra tính tương thích và hiệu suất của hệ thống.
 7. Triển khai thực tế (Go-Live):
  • Chuyển đổi từ hệ thống cũ sang hệ thống mới một cách suôn sẻ.
  • Theo dõi và hỗ trợ trong giai đoạn khởi động.
  • Đảm bảo tất cả các quy trình hoạt động ổn định.
 8. Hỗ trợ và bảo trì (Support and Maintenance):
  • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và giải đáp thắc mắc sau khi triển khai.
  • Bảo trì và cập nhật phần mềm định kỳ.
  • Tư vấn và triển khai các tính năng mới hoặc nâng cấp khi cần.

Lợi ích của dịch vụ tư vấn và triển khai giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp:

 1. Tăng cường hiệu quả quản lý:
  • Tích hợp các quy trình kinh doanh vào một hệ thống duy nhất, giúp quản lý thông tin một cách đồng bộ và hiệu quả.
  • Giảm thiểu lỗi do nhập liệu thủ công và cải thiện tính chính xác của dữ liệu.
 2. Cải thiện quy trình làm việc:
  • Tự động hóa nhiều quy trình kinh doanh, giảm thời gian và công sức cần thiết.
  • Tăng tốc độ xử lý và ra quyết định nhờ thông tin được cập nhật liên tục.
 3. Tối ưu hóa nguồn lực:
  • Quản lý tài nguyên hiệu quả hơn, từ nguyên vật liệu, nhân lực đến tài chính.
  • Giảm thiểu lãng phí và tối đa hóa sử dụng tài nguyên.
 4. Nâng cao khả năng cạnh tranh:
  • Cải thiện khả năng đáp ứng và phục vụ khách hàng nhờ thông tin chính xác và kịp thời.
  • Tăng khả năng thích ứng với thị trường và thay đổi kinh doanh.
 5. Đảm bảo tuân thủ quy định:
  • Hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn quốc tế.
  • Cải thiện quản lý rủi ro và bảo mật thông tin.
 6. Ra quyết định dựa trên dữ liệu:
  • Cung cấp các báo cáo và phân tích chi tiết giúp lãnh đạo doanh nghiệp ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế.
  • Nâng cao khả năng dự báo và lập kế hoạch.
 7. Tiết kiệm chi phí dài hạn:
  • Dù ban đầu chi phí đầu tư có thể cao, nhưng về lâu dài, hệ thống ERP giúp tiết kiệm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Dịch vụ tư vấn và triển khai giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp giúp doanh nghiệp không chỉ hiện đại hóa quy trình quản lý mà còn nâng cao hiệu suất và khả năng cạnh tranh trên thị trường tạo ra niềm tin vững chắc của Khách hàng, Đối tác, Nhà đầu tư, Cổ Đông.