POST ITEM

5 BƯỚC CẦN THỰC HIỆN ĐỂ TIẾN TỚI SỐ HOÁ DOANH NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

1. QUY TRÌNH ✍️✍️
Hầu hết các Doanh nghiệp 80% thất bại khi quá trình số hoá và chuyển đổi số không có quy trình tác nghiệp, không có được ban hành các quy trình vận hành nội bộ doanh nghiệp như: Quy trình quản lý công việc, Quy trình tuyển dụng, Quy trình đào tạo, Quy trình báo giá, Quy trình quản lý hợp đồng, Quy trình mua hàng, Quy trình bán hàng, Quy trình quản lý các nhà thầu phụ, Quy trình khen thưởng, Quy trình kỷ luật, Quy trình nâng lương,…Quy trình quản lý vật tư, Quy trình quản lý kho,…
2. NHÂN LỰC ✌️✌️
Doanh nghiệp không biết bắt đầu chuyển đổi số hay số hoá bắt đầu từ đâu? Trình tự diễn ra như thế nào? Nhân sự nào sẽ được lựa chọn trong quá trình chuyển đổi? Năng lực của nhân sự ở mức nào? Khả năng thích nghi và thay đổi của nhân sự?… vẫn chưa được quan tâm và đánh giá thật chi tiết. Đây chính là mối nguy vỡ trận trong quá trình số hoá bởi nhân sự không biết làm và cũng không chịu sự thay đổi. Điều đáng buồn là lãnh đạo: Không có kiến thức về quản trị, không có kiến thức về hệ thống và thậm chí kiến thức về vi tính, thiếu nhân sự hỗ trợ.
3. GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 🚴‍♂️
Rất nhiều giải pháp công nghệ trên thị trường được phát triển bởi các Công ty chuyên phần mềm mà không phải là Doanh nghiệp chuyên về giải pháp quản trị. Điều này dẫn đến rất nhiều phần mềm và phần mềm nhiều nơi như: Phần mềm kế toán; Phần mềm quản lý khách hàng; Phần mềm quản lý nhân sự; Phần mềm báo giá và lập dự toán,.. và được chuyên quyền bởi những vị trí quyền lực của Doanh nghiệp và đương nhiên đây là số liệu của Phòng tôi, số liệu của tôi,.. không được chia sẽ, kết nối với các phòng ban khác trong Doanh nghiệp. Lãnh đạo bị động về số liệu, không có số liệu và phụ thuộc số liệu vào các vị trí quyền lực, chưa kể số liệu ẢO và đương nhiên số liệu không thể REAL – TIME được rồi!
4. CẢI TIẾN 💞
Doanh nghiệp SỢ – NGẠI thay đổi trong việc cải tiến phương pháp, cải tiến quy trình, cải tiến giải pháp, cải tiến con người, cải tiến bộ máy nhân sự sợ ảnh hưởng quyền lợi lẫn nhau trong tổ chức: Thu nhập & quyền lực. Đây chính là điểm các SME dễ rơi vào trạng thái suy giảm hệ miễn dịch. Nhân sự ưu tú sẵn sàng rời bỏ vì sự nhàm chán. Nội bộ Doanh nghiệp sống bằng mặt nhưng không bằng lòng và là nguy cơ phá vỡ tổ chức.
5. ĐÁNH GIÁ & REPORT SỐ LIỆU 💠
Đánh giá sơ sài, đánh giá cả nể tức là tôi đánh giá anh tốt thì anh phải đánh giá lại tôi tốt nhé 😃 . Không có quy trình để đánh giá và thậm chí có KPI cũng chỉ làm lấy lệ cho đẹp. Số liệu không tổng hợp được, không thống kê được không ra được report về Data và chủ yếu là báo cáo văn viết dài ngoằn ngèo chẳng lãnh đạo nào muốn đọc vì quá dài, chán ngấy, không tạo ra giá trị.
“Tất nhiên nói thì dễ nhưng để thành công thì hãy hành động. Hành động mới tìm ra chân lý”. Tôi thích con người hành động, tôi mến tổ chức hành động, tôi thích phong cách BOXING lúc đó mới tạo ra GIÁ TRỊ lẫn nhau trên tinh thần WIN – WIN & không phải quỳ luỵ ai vì điều gì!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *