Tiến trình chuyển đổi số toàn diện Doanh nghiệp SME

  
✌️ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG💕
– Chiến lược chuyển đổi số & tái cơ cấu tổ chức.
– Mục tiêu chuyển đổi SMART (Tiến độ – Nhân lực – Ngân sách – Thiết bị công nghệ.
– Giải pháp hiện trạng (Phần mềm – Phần cứng).
✌️ĐÀO TẠO & TRUYỀN THÔNG💕
– Nhận thức về chuyển đổi số & lợi ích giữa các cấp trong Doanh nghiệp (Thượng tầng – Trung tầng – Hạ tầng).
– Thay đổi nhận thức – Thói quen – hành vi – Thay đối số mệnh 😃
– Truyền thong về mục tiêu chuyển đổi số & tầm quan trọng của công cuộc CĐS (HĐQT – Ban Tổng Giám Đốc – Trưởng Phó phòng – Team leader – Nhân Viên & Security)
– Lựa chọn Phạm vi Chuyển đổi (Đơn vị nào? Phòng ban nào? Chức năng nàp?…) & Sự cấp thiết trong công cuộc chuyển đổi.
– Các cấp thấu hiểu “ CĐS là công cuộc để TỒN TẠI & PHÁT TRIỂN”
✌️THIẾT LẬP GIẢI PHÁP💕
– Đầu vào cho việc thiết lập giải pháp là kết quả của quá trình đánh giá thực trạng: Số liệu cần được sự minh bạch, đo lường được: Bao nhiên Khu vực cần chuyển đổi? Bao nhiên con người cần chuyển đổi? Bao nhiêu chức năng cần chuyển đồi? Bao nhiêu kinh phí dành cho sự chuyển đổi?
– Thiết lập cấu trúc giải pháp hệ thống tổng thể.
– Phân luồng Thông tin, dữ liệu & trách nhiệm.
– Demo vận hành mô hình giả định & Trải nghiệm.
✌️SỐ HOÁ & VẬN HÀNH💕
– Số hoá quy trình nghiệp vụ Theo mô hình mới.
– Đào tạo & Hướng đẫn tương tác Thông tin & kết xuất dữ liệu.
– Chọn deadline phù hợp đánh giá mô hình hoạt động & năng lực cần thiết của các cấp.
– Nhập liệu và vận hành.
✌️CẢI TIẾN & KHẮC PHỤC💕
– Tìm kiếm và phát hiện cáo sự Không Phù hợp.
– Phân tính nguyên Nhân & giải pháp khắc phục.
– Cập nhật sự thay đổi Theo đúng mô hình.
✌️ĐO LƯỜNG & DỮ LIỆU HOÁ💕
– Đo lường quá trình.
– Đánh giá năng suất, tiến độ, Thông qua dữ liệu & biểu đồ dự beo.
– Phân tích dữ liệu & đề xuất giải pháp tối ưu.�
✌️DUY TRÌ & CHĂM SÓC💕
– Khen thưởng Dành cho team, cá Nhân tích cực, xuất sắc.
– Duy trì sự ổn định của cáo cấp Thượng tầng – Trung tầng và Hạ tầng theo đúng nguyên tắc PDCA.
– Thực hiện sự tư vấn & định hướng giải pháp tối ưu cho Doanh nghiệp.
– Hướng dẫn, hỗ trợ, khắc phục Khách hàng vận hành.
– Định kỳ đo lường dữ liệu cáo cấp, chức năng theo tần suất: 01 Tháng, 03 Tháng, 06 Tháng / lần.
♥️♥️♥️Chúng tôi đã có kinh nghiệm tư vấn, đào tạo, triển khai hệ thống số hoá Doanh nghiệp, hệ thống ERP từ 2001 đến nay 21 năm. Chúng tôi sẽ giúp Khách hàng tối ưu giải pháp & phù hợp ngân sách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Liên hệ iSYSTEM 0903 568856 !!