Thực hiện chương trình số hoá toàn diện Doanh nghiệp tại Yến Sào Khánh Hoà

Q U Á T R Ì N H – P R O C E S S ❤️👌👌
Tất cả các hoạt động trong Doanh nghiệp và kể cả đời sống nếu chúng ta nắm bắt nguyên tắc điều đó giúp ta tiếp cận nhanh vấn đề và giải quyết vấn đề phù hợp, chính xác.
Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế gọi tắc ISO chính là nơi nghiên cứu khoa học độc lập, và ban hành ra các tiêu chuẩn quốc tế áp dụng trên toàn cầu để đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp, của con người.
Nguyên tắc họ đưa ra để ban hành hơn 16.000 Tiêu chuẩn đó là gì?
1. TIÊP CẬN QUÁ TRÌNH (PROCESS)
– Vậy quá trình là gì? Tại sao lại tiếp cận nó? Lợi ích là gì?
– Quá trình: Được hiểu nôm na và đơn giản thế này, hiểu như ngôn ngữ nhà nông: Là sự biến đổi đầu vào thành đầu ra gia tăng giá trị.
– Đầu vào: chính là yêu cầu, là hạt nhân.
– Đầu ra: Là kết quả, là quả.
– Ví dụ: Quá trình mua hàng (đầu vào là các yêu cầu mặt hàng, chất lượng hàng, tài chính,…Đầu ra chính là hàng hoá nhận được, sự hài lòng về sản phẩm ) Quá trình tuyển dụng (đầu vào là các yêu cầu tuyển dụng, MTCV, năng lực,…đầu ra là NHÂN SỰ đạt yêu cầu,..) vân vân và mây mây,…
– Tiếp cận quá trình giúp mang lại lợi ích cho người cần tìm hiểu, học tập, giao việc, phân công, đánh giá, quản lý,.. Bất kỳ lĩnh vực gì, ngành nghề nào. Sự tiếp cận quá trình càng rõ, chi tiết giúp bạn rút ngắn thời gian, chi phí,..
2. NGUYÊN TẮC P-D-C-A
Mọi quá trình muốn hoàn thành tốt cần:
– Lập kế hoạch (Plan)
– Tổ chức thực hiện theo kế hoạch (Do)
– Kiểm tra lại giữa kế hoạch và tổ chức thực hiện có phù hợp hay không? Giữa kế hoạch và thực hiện có khác nhau không? Điều gì cần thay đổi giữa kế hoạch và thực hiện (Check)
– Hành động cải tiến, cải thiện (Act). Đây chính là hành động nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm, quá trình giúp vượt quá sự mong đợi của Khách hàng. Đây chính là điều mà các nhà sản xuất lớn như Apple, Samsung, Toyota, Merc, Audi,…rất nhiều ngành nghề, tổ chức lớn trên thế giới Nghiêm túc thực hiện, điều đó sản phẩm mới tiếp tục ra đời (Ip1, 2, 3, 4… Và giờ là IP14,..).. Đáp ứng các yêu cầu thị yếu của Thượng Đế!
Tuân iSYSTEM.
15.09.2022
Giải pháp số hoá hoạt động Doanh nghiệp tại Công ty Sanest Khánh Hoà – Yến Sào Khánh Hoà.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Liên hệ iSYSTEM 0903 568856 !!