POST ITEM

Giải pháp ISO điện tử theo chuẩn 9001-14001-27001-31001 mang lại lợi ích cho Doanh nghiệp

5 L Ợ I Í C H 👌👌☘️
Giải pháp ISO điện tử theo chuẩn 9001-14001-27001-31001 mang lại lợi ích cho Doanh nghiệp 👍👍
✔️1. Kiểm soát hệ thống tài liệu đa tầng, đa lĩnh vực và phạm vi: Tính hiệu lực, ban hành, phân phối, sửa đổi, cải tiến: Quarn lý được số lượng tài liệu khổng lồ không hạn chế.
✔️2. Quyền truy cập tài liệu & hồ sơ đúng thẩm quyền, cnnv. Bảo mật tuyệt đối.
✔️3. Kiểm soát rủi ro đa tầng – Kiểm soát sự không phù hợp linh hoạt.
✔️4. Phục vụ bằng chứng cho cuộc đánh giá chuyên nghiệp, không còn giấy tờ.
✔️5. Giảm rủi ro quá tải công việc Ban ISO, tăng hiệu suất làm việc.
#isystem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *