Lễ ký kết chuyển đổi số toàn diện Doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng 2030 của Tổng Công ty Yến Sào Khánh Hoà

A P P R O V E D C O N T R A C T ❤️👌👌
Lễ ký kết chuyển đổi số toàn diện Doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng 2030 của Tổng Công ty Yến Sào Khánh Hoà và 11 đơn vị thành viên trực thuộc 🍀🍀🍀
Biết ơn Tập thể & BLĐ Công ty Yến Sào Khánh Hoà đã tín nhiệm và lựa chọn giải pháp toàn diện WORKIT trong công cuộc đổi mới nâng cao hiệu quả và năng suất hoạt động đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế và bối cảnh Số hoá toàn cầu ❤️
Chúng tôi luôn nổ lực, tận tâm cải tiến liên tục sản phẩm dịch vụ đáp ứng nghiêm ngặt về Tính bảo mật – Tính toàn vẹn – Tính sẵn sàng 🤝🤝🤝
Ông Nguyễn Thanh Hải – Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Nhà Nước MTV Yến Sào Khánh Hoà và Ông Quách Ngọc Long trong buổi lễ ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược phát triển nền tảng hệ sinh thái số áp dụng Tổng Công ty và các đơn vị thành viên.
Ông Nguyễn Thanh Hải: “Thế giới đã chuyển mình sang trang mới với nhiều ứng dụng và công nghệ hiện đại, chuyển đổi số và số hoá các quá trình sẽ giúp Doanh nghiệp chúng tôi – Yến Sào Khánh Hoà nhanh chóng tiếp cận, vận dụng hiệu quả trong công tác điều hành, ra quyết định tạo niềm tin vững chắc để đáp ứng Khách hàng và yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế, thị trường quốc tế. Chúng tôi cảm ơn anh Hứa Phạm Tuân, anh Quách Ngọc Long – Nền tảng hệ sinh thái số WORKIT đã luôn đồng hành trong suốt chặng đường vừa qua”.
 
 
 
Chương trình đào tạo áp dụng và vận hành hệ sinh thái số WORKIT được diễn ra tại văn phòng Tổng Công ty dành cho những CBCNV chủ chốt Công ty và đơn vị thành viên.
Phòng Khoa Học & Công Nghệ là đơn vị chủ trì dự án, trực tiếp theo dõi, hỗ trợ, đôn đốc, thúc đẩy và giám sát việc thực hiện, báo cáo kết quả dự án với HĐQT và Tổng Giám Đốc.
Chuyên gia Hứa Phạm Tuân – CEO, Lead Auditor iSYSTEM, trưởng Đại diện WORKIT tại Miền Trung cùng Đội ngũ Chuyên gia WORKIT đang tích cực làm việc hỗ trợ số hoá hoạt động quy trình: Thu thập thông tin, quy trình và đào tạo đội ngũ CBCNV Phòng Khoa Học Công Nghệ tiếp cận và chủ động kiểm soát khi phát sinh, yêu cầu.
 
Chuyên gia Hứa Phạm Tuân có buổi chia sẻ và làm việc tại đơn vị thành viên Tổng Công ty Yến Sào Khánh Hoà trong chuyên đề Chuyển đổi số và Giải pháp hiệu quả.
 
Tận tâm, cật lực cho chương trình tiến độ 6 tuần Số hoá nghiệp vụ VP Tổng Công ty & 11 Công ty thành viên, đơn trị trực thuộc ❤️.
Giai đoạn 1 với 300 người dùng và tiến đến 4000 người dùng năm 2023.
Một ngày làm việc hiệu quả ❤️🥂🥂
Ban Biên Tập iSYSTEM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Liên hệ iSYSTEM 0903 568856 !!